• JPD

Elektronska poreska rešenja preuzelo već 24.000 preduzetnika paušalaca

Oko 95.000 preduzetnika paušalaca dobilo je rešenja o iznosu obaveze za poreze i doprinose za 2020, koja su im dostavljena u poresko sanduče preko aplikacije ePorezi. Na konferenciji o modernizaciji sistema paušalnog oporezivanja, u organizaciji Vlade Srbije, NALED i USAID, rečeno je da je rešenja preuzelo već 24.000 paušalaca.

Zajedno sa poreskim rešenjem, u sandučetu su dobili i primere popunjenih uplatnica. Rok za izmirenje obaveze za januar ističe 15. februara. Prvi korak za one koji još nisu preuzeli rešenja, jeste instalacija aplikacije sa sajta Poreske uprave i pribavljanje kvalifikovanog elektronskog sertifikata. Rešenje u ime preduzetnika može da preuzme knjigovođa ili druga osoba sa sertifikatom koju ovlaste putem PEP obrasca koji će predati u nekoj od filijala PU.

Ovo je bez sumnje jedna od najvažnijih reformi koje smo sproveli u poslednjih nekoliko godina u smislu kreiranja povoljnog ambijenta za poslovanje. Napravili smo sistem koji je u potpunosti predvidiv, transparentan i objektivan. Reforma unapređuje uslove za poslovanje, pomaže nam da se borimo protiv korupcije i sive ekonomije. Uvodimo efikasnost i jednostavnost u poslovanju. Samo ovo će privredi u Srbiji uštedeti stotine hiljada evra godišnje – rekla je predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić.

Direktorka Poreske uprave Dragana Marković istakla je da je donošenje rešenja za preduzetnike paušalce u elektronskom obliku nastavak unapređenja elektronskih servisa Poreske uprave. Uvođenjem novog sistema paušalnog oporezivanja znatno je pojednostavljena procedura i uneta dodatna vrednost u odnos između Poreske uprave i poreskih obveznika.

Predsednik Nadzornog odbora NALED-a i direktor PwC Srbija Vladislav Cvetković ukazao je na inovativnost novog sistema jer se sve obavlja elektronski i nema više izrade i dostavljanja rešenja na papiru i mogućih kašnjenja. Prvi put je uvedena objektivna formula za obračun poreza i paušalci na portalu www.jpd.rs, mogu na indikativnom kalkulatoru, koji je razvio NALED u saradnji sa Poreskom upravom, da izračunaju poreske obaveze za četiri godine unapred. Ograničen je i mogući rast poreza na najviše 10% godišnje do 2023.

Automatizacija paušalnog oporezivanja podržana je u okviru Projekta javno-privatnog dijaloga za razvoj koji finansira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), a sprovodi NALED i Republički sekretarijat za javne politike.

Uz smanjenje poreza za početnike u biznisu, mlađe od 30 i starije od 55, kao i za porodilje, trudnice, lica sa invaliditetom i stare zanate, reforma predviđa i manje birokratije pri registraciji. Novoosnovani paušalci neće morati da podnose poresku prijavu i zahtev za paušalno oporezivanje, a poresko rešenje dobiće u roku od 48 sati.

Od 2001. USAID je investirao više od $811 miliona dolara kako bi se stimulisao ekonomski rast, ojačao pravosudni sistem i promovisalo dobro upravljanje u Srbiji.

Za više informacija o USAID-u, posetite https://usaid.gov/serbia

 

Elektronska poreska rešenja preuzelo već 24.000 preduzetnika paušalaca
Elektronska poreska rešenja preuzelo već 24.000 preduzetnika paušalaca
Elektronska poreska rešenja preuzelo već 24.000 preduzetnika paušalaca
Elektronska poreska rešenja preuzelo već 24.000 preduzetnika paušalaca
Elektronska poreska rešenja preuzelo već 24.000 preduzetnika paušalaca
Elektronska poreska rešenja preuzelo već 24.000 preduzetnika paušalaca
vest32.jpg