• JPD

Unapređen sistem oporezivanja

Usvajanjem nove Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti, u decembru 2019, unapređena je predvidivost u poslovanju za preduzetnike paušalce, uz efikasnije procedure i smanjenje birokratije.

Uredba koja se primenjuje od januara 2020. godine se odnosi se na više od 100.000 preduzetnika i detaljno propisuje način obračuna osnovice i koeficijenata za sve delatnosti. Uvedena je transparentna formulu za obračun poreskih obaveza, a korišćenjem Kalkulatora paušalnog poreza i doprinosa paušalci mogu unapred da saznaju visinu obaveza.

Uvedena je i dostava poreskih rešenja na početku godine, što znači da preduzetnici paušalci više neće morati da najpre plaćaju obaveze akontaciono, a da po dobijanju konačnih rešenja potencijalno plaćaju razliku u iznosima. Poreska rešenja se od 2020. godine dostavljaju isključivo u elektronskoj formi kroz poresko sanduče na portalu ePorezi, za čiji pristup je neophodno korišćenje kvalifikovanog elektronskog sertifikata.

Pročitajte više informacija o unapređenom sistemu oporezivanja i detalje koje treba da znate ako ste paušalac.

Šta treba da znate ako ste paušalac

Šta treba da znate ako ste paušalac

Unapređen sistem paušalnog oporezivanja

Unapređen sistem paušalnog oporezivanja