• JPD

Primer dobre prakse u upravljanju otpadnim vodama – Mlekoprodukt

Kako postupate sa otpadnim vodama?

Mlekoprodukt je rešio problem otpadnih voda na malo drugačiji način u odnosu na uobičajenu praksu. Mi nemamo postrojenje za prečišćavanje voda, ali imamo ugovor sa farmom koja ima biogasno postrojenje i za koju naše otpadne vode predstavljaju sirovinu. Ovakav sistem funkcioniše već 2 godine. Naša priča je cirkularna ekonomija u praksi. Ovo je jedan od vrlo uspešanih primera kako umanjiti štetan uticaj otpadnih voda bez velikih ulaganja u postrojenja za prečišćavanje.

Koji je vaš glavni motiv rešavanje problema otpadnih voda?

“Mlekoprodukt“ Zrenjanin od 28.02.2004. posluje u sastavu francuske kompanije, odnosno njenog istočnoevropskog dela. Od tog trenutka je počela ubrzana modernizacija uz efikasna investiranja u svrhu priprema za ulazak na evropsko tržište. Dostizanje evropskih standarda podrazumeva i odgovoran odnos prema životnoj sredini i samim tim i prema otpadnim vodama.

Da li I kako izveštavate o ispuštanju otpadnih voda?

Mlekoprodukt posluje u skladu sa zakonima Republike Srbije i izveštava shodno propisanim Uredbama. Aktivno učestvujemo u svim panelima i diskusijama vezano za unapređenje zaštite životne sredine.

Za više informacija posetite vebsajt kompanije Mlekoprodukt.

mlekoprodukt logo
biogasno postrojenje
kamion i tank