• JPD

Predlozi za unapređenje

Redni broj: 1 | 01. decembar 2018. u 11:07

Mali podsticaji za organsku proizvodnju

Opis problema

U periodu konverzije zemljišta u organsko, koja može potrajati i do tri godine, država ne obezbeđuje nikakve subvencije, pa su gubici veliki jer su i troškovi ulaganja veliki.

Predlog rešenja


U Evropskoj uniji se obezbeđuje i do 600 evra po hektaru u periodu konverzije, pa tako njihovi poljoprivrednici nisu na gubitku i imaju motivacije da pređu na organsku proizvodnju. Bilo bi dobro da se izmenom Uredbe o podsticajima i kod nas predividi ova mogućnost kako bi se poljoprivrednici podstakli da se upuštaju u organsku proizvodnju.


Prosečna ocena: 3.75 Broj ocena: 16

Redni broj: 2 | 01. decembar 2018. u 15:06

Nemogućnost poljoprivrednog gazdinstva da prodaje prerađene organske proizvode 

Opis problema

U Srbiji nije omogućeno poljoprivrednim gazdinstvima koji se bave organskom proizvodnjom da te svoje proizvode prerađuju i da ih prodaju.  Poljoprivredno gazdinstvo može da prodaje samo sirove proizvode jer se oni smatraju prvim stepenom prerade, dok je viši stepen prerade, kao što je pravljenje soka ili džema od tih proizvoda, rezervisano samo za pravna lica, a poljoprivredna gazdinstva to nisu.

Predlog rešenja


Propisima omogućiti da poljoprivredna gazdinstva mogu da prodaju i organske proizvode višeg stepena, bez obaveze da se registruju kao pravna lica


Prosečna ocena: 3.64 Broj ocena: 11

Redni broj: 3 | 02. decembar 2018. u 12:57

Kako da razlikujem domaći i strani organski proizvod

Opis problema

Kako stalno kupujem organske proizvode, primetila sam da oni imaju znak da su organski, ali volela bih da mogu lakše da razlikujem uvozne od domaćih proizvoda kada kupujem u marketima. Tek kada detaljno pročitam etiketu, vidim da je poreklo neka strana država. Kako da znam gde mogu kupiti domaće proizvode jer bih volela da su proizvodi koje kupujem sveži, a i da pomognem domaću proizvodnju?

Predlog rešenja


Bilo bi dobro da se negde na vidljivom mestu označi koji su organski proizvodi domaći, a koji su uvezeni.


Prosečna ocena: 4.29 Broj ocena: 7

Redni broj: 4 | 04. decembar 2018. u 17:01

RS-ORG vs RS-BIO

Opis problema

Veliki su problemi prouzrokovani načinom na koji je definisan organski proizvod važećim zakonom. Mislim da nisu uzeti u razmatranje svi činioci u privredi, a u svakom slučaju interesi svih nisu jednako sagledani. Ja sam iz izvoznog sektora. Da ne ponavljam sada reči svih naših ministara ekonomije 20 godina unazad da je izvoz osnova zdrave privrede i da će država uraditi sve što je u njenoj moći da pomogne izvoznicima..... Ovakav zakon kakav je trenutno na snazi nam odmaže.

Zakon organskim proizvodom podrazumeva samo proizvod dobijem po domaćoj regulativi - RS-ORG. Mi kao izvoznici proizvodimo u skladu sa evropskom regulativom RS-BIO. Prva nelogičnost je u našoj obavezi da nam se kontroliše proizvodnja i po domaćem standardu što iziskuje dodatne troškove. Drugi problem je što domaći standard nije usaglašen sa evropskim i ne možete kupiti robu RS-ORG a prodati je u evropu kao RS-BIO, čak ni nakom dorade. 

Predlog rešenja


Uskladite zakon RS sa evropskim.
Oslobodite nas obaveze da radimo duple kontrole. 
Omogućite nam direktan kontakt za zakonodavcem u ovoj oblasti kako bismo izneli svoje probleme.


Prosečna ocena: 4.4 Broj ocena: 5

Redni broj: 5 | 04. decembar 2018. u 18:57

Sadašnji propisi onemogućavaju ozbiljniji razvoj organske proizvodnje

Opis problema

Problem:
- nedostupnost realno sertifikovanog sadnog materijala
- nedostupnost sredstava prihrane i zaštite za organsku poljoprivredu

Ne znam kako da se razvijamo bez osnovnih stvari za proizvodnju. Samo velike priče o potencijalima ali neka nadležni dodju na parcele da vide uslove proizvodnje organskog voća i povrća i apsolutno inferioran odnos proizvođača u odnosu na sertifikacionu kuću. Ako smo nezadovoljni odlukom sertifikacione kuće možemo da se žalimo u drugom stepenu komisiji te iste kuće. To je situacija "kadija te tuži, kadija ti sudi". Mora se stvoriti zakonski okvir da nadležna poljoprivredna inspekcija odlučuje u drugom stepenu a sud u trećem.

O tome da smo praktično osuđeni na slobodnu procenu sertifikacionih kuća u delu kontrolnih analiza da i ne govorim. Od nas se traži da dokumentujemo sledljivost rada u našoj proizvodnji. Na kraju posla kada sertifikaciona kuća treba da izda sertifikat za proizvod ona se odlučuje da radi analizu proizvoda, ali na naš teret. To praktično znači da nam sertifikaciona kuća ne veruje, ne veruje našim dokumentima i sebe hoće da zaštiti analizom ali opet o našem trošku iako ih plaćamo da obavljaju kontrolu. To znači ako se ne veruje našim dokumentima i izjavama već analizama, onda je bolje da smo mi proizvođači u obavezi da uradimo analizu sami pre puštanja proizvoda u promet, ali onda zakon da nas oslobodi obaveznog rada sa sertifikacionim kućama. Uostalom, mogu nas kontrolisati poljoprivredni inspektori kao što druge inspekcije kontrolišu u svojim oblastima privredne subjeke jer i mi kao registrovana poljoprivredna gazdinstva imamo status preduzetnika.

Predlog rešenja


- u voćarstvu i povrtarstvu usvojiti evropsku sortnu listu i EU liste sredstava za ishranu i zaštitu bilja, i omogućiti slobodan uvoz bez prepreka (registracija, upisa na liste ministarstva i drugih procedura koje praktično onemogućavaju uvoz)
- izmeniti zakon u delu koji obavezuje rad sa sertifikacionim kućama i omogućiti samosertifikaciju. Država je stvorila okvire za samooporezivanje, sistem samostalnog uvodjenja HCCP (i druge procedure propisane zakonom).


Prosečna ocena: 4.25 Broj ocena: 8

Redni broj: 6 | 10. decembar 2018. u 14:34

Alternativa za antibiotike kod lečenja mastitisa

Opis problema

Problem mastitisa kod krava je dosta čest, a veterinari sa antibioticima ne postižu uvek željene rezultate.

Predlog rešenja


Ja nisam privrednik ali poznato je da su do mnogih naučnih i inovativnih pristupa dolazili i oni koji nisu imali potrebno obrazovanje u tim naučnim oblastima. Tako je slučaj i sa mnom, ja sam samo paor i salašar. Sticajem životnih okolnosti sreo sam se sa problemom mastitisa-upale vimana kod muznih krava.Veterinari sa antibioticima nisu tada kao ni sada imali zapaženih rezultata u lečenju mastitisa. Postavio sam sebi u zadatak da u prirodi potražim sretstvo koje će delovati protiv bakterija izazivača mastitisa. Posle dosta godina, salašarskog rada na tome, došao sam do materije koja se u primeni pokazala efikasnijom od mnogih antibiotika, s tim što mleko može sve vreme preventive i lečenja mastitisa da se koristi u preradi i ishrani građanstva. Kod konzumiranja mleka lečenih krava prirodnom materijom, ona se izlučuje iz čovekovog organizma za razliku od antibiotika koji se deponuju u organizmu. Ovakav oblik i uspešno lečenje nisu poznati u EU.

Moje objašnjenje delovanja te prirodne materije koju ja nazivam biološki lek je sledeći: Poznat mi je mehanizam kojim se bakterije koriste za izbegavanje prirodnog sistema odbrane organizma. Koristeći taj mahanizam patogeni detektuju kiseonik-oksid za njih toksičan plin koji proizvodi organizam, tako da uspevaju da izbegnu smrt uz pomoć proteina po imenu NorR. Materija koju koristim oslabi protein po imenu NorR i tako omogući kiseonik-oksidu da učini svoj biološki deo procesa. Prirodnije i zdravije sredstvo za lečenje mastitisa se ne primenjuje. Napominjem da nisam pronašao ja prirodnu materiju koju koristim nego jedan ugledni svetski naučnik, koji nije radio mnogo na istoj. Takođe niti sam ja sa mojim salašarskim znanjem i obrazovanjem objasnio kako se organizam prirodnim putem bori protiv bakterija.

Potrudio sam se da spojim istraživačka znanja jednih i drugih i da to primenim a možda i objasnim mojim paorskim shvatanjima. Sve kontrole mojih navoda i analize mleka da bih razuverio nevernike u tu mogućnost snosim ja lično.

Pavle Kerac (kontakt podaci dostupni upitom na office@naled.rs)


Prosečna ocena: 5 Broj ocena: 2

Redni broj: 7 | 14. decembar 2018. u 17:19

Male subvencije i neprimereni tržIšni uslovi za značajniji razvoj organske proizvodnje

Opis problema

Državne subvencije proizvođačima su nedovoljne, ali još negativniji uticaj na razvoj organske proizvodnje ima minimalno ili nikakvo ulaganje države u standardizaciju, kontrolu proizvodnje, edukaciju i obezbeđenje početnog tržišta za razvoj ovog sektora. To ima za posledicu da je poverenje u sprovođenje i kontrolu standarda proizvodnje malo što onemogućava brz razvoj tržišta bez obzira što je potencijal ovog tržišta čak i u Srbiji značajan.

Predlog rešenja


Potrebno je obezbediti realno i sigurno tržište za organsku hranu na području svake lokalne zajednice u Srbiji. Subvencije države proizvođačima dati kroz podsticanje formiranja tog tržišta i kroz obezbeđenje edukacije, kontrole i standardizacije, kao i pomoći u obezbeđenju skladišnih kapaciteta.
Formiranjem realnog i sigurnog tržišta organske hrane lokalna zajednica treba da obezbedi rešavanje gorućeg problema za koji je zadužena, a to je sigurna i bezbedna ishrana dece do 18 godina i starijih od 70 godina, kao i bolesnih ljudi i ljudi sa posebnim potrebama. Njima nije omogućeno da biraju i često ne mogu da razumeju-za njihovo zdravlje osim porodice, zadužena je pre svega država, odnosno zajednica.
Praktično ovo znači:
1. Izuzimanje škola, vrtića, domova za stare, domova za ljude sa posebnim potrebama, bolnica iz javne nabavke kada je u pitanju nabavka hrane. Ove ustanove treba da se snabdevaju sa lokalnih farmi i poljoprivrednih domaćinstava. Hrana je berzanska roba i lako se utvrđuje proizvođačka cena i dopuštena zarada, skladištenje i transport.
2. Izrada Softvera preko koga bi se vezali korisnici, lokalni farmeri i kontrolori procesa (državne inspekcije-poljoprivrene, veterinarske..). Objavi se šta je potrebno, lokalni farmeri se registruju ako ispunjavaju uslove koje će postaviti kontrolori i daju i garnatuju svoje mogućnosti. Cenu određuje država i one moraju da pokrivaju troškove + zarada koja omogućava razvoj proizvodnje. Sve se tako unapred zna ko, šta koliko i kome treba da isporuči. Proces proizvodnje prate kontrolori.
Nadam se da sam uspela da objasnim suštinu predloga. RAZVIJAMO PROIZVODNJU, RAZVIJAMO TRŽIŠTE, IMAMO ZDRAVU DECU I BRŽI OPORAVAK BOLESNIH. ZNAMO GDE IDE DRŽAVNA SUBVENCIJA-NA ZDRAVLJE NACIJE I OČUVANJE POLJOPRIVREDNIH RESURSA (i zemljišta i vode i ljudi).
Naravno da se očekuje razvoj proizvodnih kapaciteta i preko potreba gore navedenih korisnika i ti proizvodi će sigurno naći svoje kupce jer ćemo sada imati sigurnu, kontrolisanu proizvodnju, obučene i iskusne proizvođače. Kupci će biti sigurni u ono što kupuju. Znaće zašto moraju da odvoje više novca i da je to sigurna investicija.


Prosečna ocena: 4.75 Broj ocena: 4

Redni broj: 8 | 14. decembar 2018. u 17:19

Nedovoljna informisanost o organskim proizvodima

Opis problema

Stanovništvo u Srbiji često nije dovoljno informisano o organskim proizvodima, njihovim benefitima i njihovim cenama. Najčešće kada kupuju organsku hranu, to rade da daju maloj deci. Preovlađujuće mišljenje je da su organski proizvodi mnogo skuplji, da se teško nalaze, a da nema velike razlike između njih i konvencionalnih proizvoda. Međutim, razlika u ceni pojedinih organskih proizvoda i ne odstupa značajno od cene običnih proizvoda, a cena je kod nas često odlučujući faktor. Takođe, oni su sada dostupni u mnogim lancima supermarketa. Ljudi nisu upoznati o mnogim drugim prednostima organske hrane koje dobijaju da i sami koriste istu.

Predlog rešenja


Raditi na edukaciji stanovništva o organskim proizvodima, o hrani šta jedemo sta su prednosti od upotrebe organskih proizvoda.


Prosečna ocena: 4.5 Broj ocena: 2

Redni broj: 9 | 14. decembar 2018. u 17:19

Podrška organskoj proizvodnji

Opis problema

Gubitak dela prinosa-prihoda u godinama konverzije često puta tera poljoprivrednike da se ne odluče da uđu u organsku proizvodnju. Iz tih razloga nemamo dovoljno veliki broj zainteresovanih i motivisanih poljoprivrednika koji ulaze u organsku proizvodnju.

Predlog rešenja


Subvencije koje bi bile namenjene pokrivanju umanjenog prinosa i prihoda u godinama konverzije.


Prosečna ocena: 5 Broj ocena: 1

Redni broj: 10 | 28. decembar 2018. u 14:22

Način raspodele subvencija

Opis problema

Poljoprivredni proizvođači su i dalje motivisani da se bave poljoprivredom i stočarstvom ali uz postojeće probleme (otkup,cena,inputi,kvalitet mleka,zdravstveno stanje životinja) ta motivisanost svakim danom opada. Prelaskom na organsku stočarsku proizvodnju većina postojećih problema bi se eliminisala, a brojno stanje domaćih životinja bi se povećalo uz očuvanje biodiverziteta i životne sredine. Zakonska regulativa u organskoj proizvodnji je veoma stroga i zahtevna i najveći problem jeste ispunjavanje svih na prvom mestu administrativnih prepreka.

Predlog rešenja


Grupna sertifikacija predstavlja rešenje i za ovaj problem, ali je potrebna dobra organizacija i dodatni motivi u početnoj fazi sertifikacije gde pre svega mislimo na dobru raspodelu državnih subvencija i podsticaja koji bi u ovoj početnoj fazi bili glavna snaga razvoju organske stočarske proizvodnje. Naš predlog je da se podsticaji isplaćuju jednokratno po grlu za sve kategorije ovaca i goveda koja se u trenutku podnošenja zahteva nalaze na gazdinstvu,a koja pripadaju rasama namenjenim za organsku proizvodnju kao i za autohtone rase.


Prosečna ocena: 5 Broj ocena: 1