• JPD

Primer dobre prakse u upravljanju otpadnim vodama – Apatinska pivara

Naše postrojenje za otpadne vode

Apatinska pivara odavno ima postrojenje za prečišćavanje i preradu otpadnih voda. Ova investicija vredna 13 miliona evra doprinosi dugoročnom rešavanju pitanja prečišćavanja otpadnih voda pivare. Osnovna namena postrojenja jeste prečišćavanje industrijske otpadne vode koja nastaje tokom proizvodnje piva i to najsavremenijim procesima za tretman voda. Dodatna inovacija i benefit za zaštitu životne sredine je taj što postrojenje u procesu rada koristi biogas, obnovljiv izvor energije, a koji nastaje kao propratni proizvod procesa prerade otpadne vode. To je uticalo na i manju potrošnju prirodnog gasa, a samim tim i donelo uštede sredstava koje pivara izdvaja za ovaj energent.

Glavni motiv za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda?

Osnovni motiv je odgovoran odnos prema životnoj sredini koji je sastavni deo našeg poslovanja. U skladu sa tim, mi postavljamo ciljeve za racionalnu potrošnju energije preko organizacije celokupnog poslovanja radi obezbeđivanja efikasnijih energetskih ušteda i smanjenja emisije štetnih gasova odnosno zaštite životne sredine. Naš motiv je postizanje najviših standarda poslovanja na svim nivoima, tako da je postrojenje omogućilo da pivara prirodi vraća prečišćenu vodu, a istovremeno iz procesa prečišćavanja i prerade dobija zelenu energiju koja može pametno da se upotrebi za različite namene.

Da li i kako izveštavate o ispuštanju otpadnih voda?

Izveštavanje je sastavni deo našeg poslovanja. Kontinuirano sprovodimo brojne analize i zakonom obavezan monitoring praćenja rada postrojenja. O svemu tome, a u određenim vremenskim rokovima, dostavljamo izveštaje nadležnim organima i institucijama kao što su Agencija za zaštitu životne sredine, Vode Vojvodine. Analize koje sprovodimo da bismo pratili parametre i kontrolisali kvalitet vode radimo samostalno ili u ovlašćenim laboratorijama. Kako se najveći deo izveštavanja dostavlja u pismenoj formi a deo elektronski, kompletna digitalizacija bi nam umnogome olakšala i ubrzala rad. Da bi postrojenje funkcionisalo na vrhunskom nivou potrebna je dobra organizacija, konstantna ulaganja, efikasnost i preciznost u radu, naročito u sferi praćenja i izveštavanja. Jedino tako možemo postići zadati cilj – zaštita životne sredine.

Za više informacija, posetite zvanični vebsajt Apatinske pivare.

apatinska_logo
Apatinska pivara
Apatinska pivara