• JPD

Agro klaster Srbije (AKS)

Agro klaster Srbije (AKS) je osnovano od strane tri institucije: „Produktne berze” Novi Sad, „Instituta za ekonomiku poljoprivrede” Beograd i Univerziteta „Educons” Sremska Kamenica. Sve tri institucije su kao osnivači klastera svoje kapacitete podredili stvaranju kvalitetne potpore za rad samog klastera. Cilj Agro klastera Srbije je stvaranje tržišno orjentisane organizacije, čiji uloga je unapređenje novih znanja domaćih proizvođača, prerađivača i trgovaca u sektoru agrara i proizvodnje hrane kako bi se unapredila konkurentnost kroz unapređenje proizvodnog sistema, razumevanje tržišta i plasmana robe na domaće i svetsko tržište. AKS trenutno ima 20 članova i uspostavljenu saradnju sa 15 drugih udruženja, fondova, i RRA. Misija Agro Klastera Srbije je stvaranje adekvatnog okruženja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje, kao i unapređenje znanja i veština domaćih kompanija iz oblasti poljoprivrede i proizvodnje hrane.

Agro klaste je inicirao dijalog o jačanju organske proizvodnje, u cilju podsticanja organske poljoprivrede i pružanja podrške malim proizvođačima organskih kultura.