• JPD

O projektu

Projekat Javno-privatni dijalog za razvoj je inicijativa za izgradnju delotvorne i održive saradnje i komunikacije između države, privrede i civilnog sektora. Četvorogodišnji projekat (2017-2021) finansira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), a sprovodi Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED) u saradnji sa Republičkim sekretarijatom za javne politike (RSJP). Cilj projekta je jačanje svesti o neophodnosti javno-privatnog dijaloga i unapređenje svih oblika dijaloga i aktivne saradnje između javnih institucija, privrede i organizacija civilnog društva, uz podizanje kapaciteta i razvoj veština javnog i privatnog sektora za bolje međusobno razumevanje i komunikaciju, sa krajnjim ciljem unapređenja poslovnog okruženja u Srbiji.

Ključne aktivnosti i očekivani rezultati u periodu 2018-2021 su:

  • Izgradnja kapaciteta za javno-privatni dijalog u državnim institucijama i izabranim privrednim udruženjima ili organizacijama civilnog društva
  • Podrška u zagovaranju i implementaciji šest ključnih reformi za poboljšanje privrednog ambijenta
  • Izrada prvog vodiča, on-line trening programa, modela i alata za javno-privatni dijalog
  • Uspostavljanje PPD Hub-a kao centralnog mesta za javno-privatni dijalog

U okviru projekta izabrano je šest inicijativa koje su nominovali udruženja i organizacije civilnog društva, i kojima se pruža podrška za njihovo zagovaranje i realizaciju kroz jačanje veština i kapaciteta, praktična iskustva i uspostavljanje partnerstva sa predstavnicima javnog sektora (ministarstva i ostale institucije Vlade, kao i lokalne samouprave) i drugim organizacijama sa kojima zajedno rade na reformi uslova za poslovanje.