• JPD

Udruženje ponuđača Srbije

Udruženje ponuđača Srbije u postupcima javnih nabavki je je stručno, nevladino, neprofitno udruženje osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja cilјeva i prava u postupcima javnih nabavki i zaštite interesa ponuđača Srbije, uz poštovanje principa zakonitosti, efikasnosti i transparentnosti javnih nabavki. Udruženje je osnovano kao slobodno i samostalno i posluje ko članska organizacija sa preko 100 članova.

Ciljevi udruženja su unapređenje transparentnosti i odgovornosti i otklanjanje nedostataka u postupcima javnih nabavki, kreiranje tržišnih uslova za sprovođenje javnih nabavki, unapređenje kvaliteta ponuda, stvaranje uslova za veću konkurentnost i stvaranje tržišne i fer konkurencije, zaštita prava ponuđača, organizacija edukacije ponuđača, zajedničko promotivno predstavlјanje ponuđača naručiocima, civilna kontrola trošenja javnih sredstava, usklađivanje pravnih propisa sa zakonodavstvom Evropske unije, kao i primena pozitivne prakse i iskustva zapadnoevropskih zemalјa u cilјu kreiranja zdravih tržišnih uslova.