• JPD

Stanje JPD-a u Srbiji

Iako su dobri propisi i njihova adekvatna primena suštinski interes svih učesnika, praksa JPD-a u Srbiji još uvek nije utemeljena kao redovna.

Prema Regulatornom Indeksu Srbije za 2017/18, 60% zakona bitnih za privredu nije prošlo kroz javnu raspravu u prethodnoj godini, 90% je doneto po hitnom postupku, dok polovina nacrta zakona nije bila dostupna na sajtovima nadležnih ministarstava. Prema istraživanju koje je u junu 2018. sproveo Ipsos za potrebe NALED-a, najveća prepreka u sprovođenju dijaloga za javni sektor je nedostatak vremena da se privreda uključi jer neki propisi moraju hitno da se donesu (46%). Udruženja pak smatraju da javni sektor nema dovoljno kapaciteta da sagleda sve komentare privrede (67%), dok privrednici zameraju to što se propisi EU samo prepisuju bez konsultovanja sa njima (48%).

Takođe, istraživanje je pokazalo da su poslovna udruženja daleko aktivnija i ostvaruju bolje rezultate u JPD-u u odnosu na privrednike koji istupaju pojedinačno. Čak 60% privrednika nisu članovi poslovnih asocijacija, a u proteklih 12 meseci tek svaki deseti je bio uključen u neki oblik JPD-a. Za razliku od njih, čak 80% poslovnih udruženja je sarađivalo s državnim institucijama i svaki drugi predlog i komentar na propise naišao je na pozitivan odgovor.

JPD