• JPD

НАЈЧЕШЋА ПИТАЊА - КОНКУРС "МАГИЈА ЈЕ У РУКАМА НАСТАВНИКА"

1. Ко може да учествује на Конкурсу?

На Конкурсу могу учествовати сви наставници разредне и предметне наставе и стручни сарадници основних и средњих, државних и приватних школа у Србији, укључујући наставнике који држе наставу на језицима мањина.


2. Да ли на конкурсу могу учествовати и наставници из региона?

Само наставници разредне и предметне наставе и стручни сарадници основних и средњих, државних и приватних школа у Србији могу бити у конкуренцији за награде.

Ипак, охрабрујемо наставнике из држава у региону да нам пошаљу своје примере наставе на даљину, који се могу наћи у нашој бази истакнутих примера наставе на даљину и који евентуално могу бити промовисани и на друге начине као добри примери наставе на даљину у региону, уколико задовољавају све критеријуме конкурса.


3. Да ли на конкурсу могу учествовати наставници који изводе наставу на језику мањина?

Да, сви наставници који реализују часове на језицима мањина су добродошли да учествују на конкурсу. Потребно је да образац конкурса, као и основни материјал који ће жири узети у обзир (Power Point презентација или PDF документ) буду на српском језику, док додатни материјали чије линкове можете приложити могу бити и на језику на којем је настава изведена.


4. Да ли васпитачи у припремном предшколском програму могу конкурисати на овом Конкурсу?

Према правилима Конкурса, само наставници разредне и предметне наставе и стручни сарадници основних и средњих, државних и приватних школа у Србији могу конкурисати за награде.


5. Да ли на овом конкурсу могу учествовати као стручни сарадник школе тако што бих показала како изгледа организација наставе на даљину?

Према правилима Конкурса, учесници конкурса морају да буду аутори, односно креатори, наставе на даљину.


6. Шта све треба да садржи пријава за конкурс?

Да би се пријавили на конкурс, учесници треба да попуне пријавни формулар на страници jpd.rs/konkurs који садржи обавезне (назив пријаве, лични подаци, садржај пријаве и друге информације о одржаној настави на даљину) и необавезне елементе (да ли је урађена самопроцена, кључне предности и потешкоће изведене наставе, утисци ученика и слично). Уз пријаву је обавезно приложити и презентацију од највише 10 слајдова/страна, која се доставља у формату Power Point презентације или PDF документа (документ не сме бити већи од 20 мегабајта). Презентацијa може да садржи слике, графиконе, цитате, примере радова, утиске ученика, као и други материјал за који аутори сматрају да је користан да се прикаже. Опционо, уколико желе (није обавезно) учесници конкурса могу доставити и друге доступне онлајн садржаје као што су линк за видео презентацију на Youtube платформи о изведеној настави, утисцима ученика и слично у трајању до пет минута, линк ка видео снимку изведене наставе, линкове за коришћене онлајн алате, објаве на друштвеним мрежама, у медијима и слично.


7. Да ли постоји могућност да поднесем више пријава за конкурс?

Према правилима Конкурса, један наставник или стручни сарадник може бити заступљен са највише две пријаве на конкурсу.


8. У ком облику се доказује сагласност родитеља за објављивање слика и имена малолетних ученика.

Према правилима конкурса, уколико се у достављеним описима или прилозима појављују ликови или имена малолетних лица, потребно је доставити сагласност њихових родитеља, односно старатеља, за објављивање тог материјала, или обезбедити да се ликови малолетних лица не могу препознати, а имена заменити иницијалима. Сагласност мора бити у писаном облику, потписана од стране родитеља, односно старатеља, а може се доставити и електронским путем на емаил konkurs@jpd.rs. Модел сагласности налази се на страници jpd.rs/konkurs-magija-je-u-rukama-nastavnika.php.

Оптимално је да родитељи одштампају форму сагласности постављену на страници jpd.rs/konkurs-magija-je-u-rukama-nastavnika.php, да је потпишу, сликају и пошаљу наставнику путем е-маила, вибера или на други начин. Уколико родитељи немају могућност да одштампају сагласност, могу да је напишу руком по узору на формулар на наведеној страници, потпишу и пошаљу у виду фотографије наставнику.

У случајевима када је потребно прибавити сагласност за већи број деце (више од петоро), да наставници не би морали да достављају десетине сагласности, Организатори ће прихватити потписану изјаву наставника да је обезбеђена сагласност свих родитеља или старатеља за објављивање лика или имена малолетног лица. Наставници нису у обавези да сагласности које поседују достављају организатору, већ су у обавези да их чувају у својој архиви и у случају евентуалног захтева омогуће увид у сагласности овлашћеним лицима, односно Организаторима.


9. С обзиром да не постоји лични контакт између наставника и родитеља, како родитељи достављају наставницима сагласност за објављивање снимака или фотографија деце, посебно када то треба обезбедити за читаво одељење? Да ли је довољно да то учине путем е-маила упућеног наставнику?

У случајевима када је потребно прибавити сагласност за већи број деце (више од петоро), да наставници не би морали да достављају десетине сагласности, Организатори ће прихватити потписану изјаву наставника да је обезбеђена сагласност свих родитеља или старатеља за објављивање лика или имена малолетног лица. Наставници нису у обавези да сагласности које поседују достављају организатору, већ су у обавези да их чувају у својој архиви и у случају евентуалног захтева омогуће увид у сагласности овлашћеним лицима, односно Организаторима.


10. Већ поседујем сагласност родитеља за објављивање фотографија деце у наставне сврхе, да ли за потребе конкурса морам додатно да шаљем и ваш формулар или могу да вам проследим постојеће сагласности?

Како немамо увид у текст сагласности који поседујете, скренули бисмо пажњу да Конкурс не спада у наставне активности, иако је са њима тесно повезан. Уколико се садржај сагласности које поседујете односи и на објављивање фотографија деце на начин да буду јавно доступне и у сврхе као што је овај Конкурс, можете нам доставити већ постојеће сагласности, будући да наш формулар представља модел за оне наставнике који нису имали утврђену форму сагласности. Алтернативно, уколико се ради о већем броју малолетних лица (више од пет), можете нам уместо појединачних сагласности доставити изјаву којом потврђујете да имате све потребне сагласности родитеља, односно старатеља, у складу са одговором на претходно питање.


11. Шта се конкретно подразумева под литературом која је коришћена за извођење наставе?

Не правимо ограничења, под литературом се подразумева све што је једном наставнику допринело да изведе наставу на даљину - линкови, књиге, презентације, видео материјали и друго.


12. Да ли презентацију која је направљена помоћу онлајн алатке Genially треба да пребацим у PowerPoint због услова конкурса?

Пожељно је да такву презентацију пребаците у формат Power Point презентације или PDF документа. Уколико се тиме губи нешто од функционалности или визуелних квалитета, можете нам приложити линк ка презентацији, при чему треба имати у виду да ће због великог броја пријава и ограниченог времена, жири потенцијално бити ограничен на прегледање само обавезних материјала – пријаве и прилога у форми ПДФ-а или ППТ презентације.


13. Занима ме да ли у обзир за конкурс долазе и часови који су у потпуности одрађени преко одређене платформе, односно веб алата преко којег су ученици радили све вежбе и задатке?

У обзир долазе све врсте часова/наставе који су реализовани на даљину, најкасније до 31. маја 2020. године.


14. Да ли уз презентацију теме могу да пошаљем и радове ученика у виртуелној изложби креираној у Google албуму као елемент интеракције?

Свакако је пожељно да пошаљете што више елемената који говоре у прилогу успешности реализације вашег часа креираног на даљину, и то може бити само додатан бонус на ваш рад. Треба имати у виду и да ће због великог броја пријава и ограниченог времена жири потенцијално бити ограничен на прегледање само обавезних материјала, те је пожељно да најрепрезентативније материјале уврстите и у приложену ППТ или ПДФ презентацију, које су обавезан елемент пријаве.


15. Да ли је на Kонкурс дозвољено послати више од једне ППТ презентације ако су у питању различите наставне теме?

Да, али тада је потребно да поднесете две одвојене пријаве на конкурсу, што је уједно и максимални број пријава по наставнику, према правилима Kонкурса.


16. Да ли на Kонкурсу могу да учествују и радови сарадње родитеља, ученика и учитељице за време ванредног стања, са нагласком на родитеље?

На Kонкурсу могу да учествују и примери наставе на даљину који подразумевају сарадњу родитеља. Пожељно је доставити и реакције ученика на час/наставу, као и реакције или ангажовање родитеља. Све радове и информације можете послати директно путем онлине формулара који се налази на линку jpd.rs/konkurs.


17. Везано за Kонкурс, занима ме шта треба да садржи обавезан ППТ или ПДФ документ? Моја настава се базира на Google Classroom, Skype и разним онлине алатима које користим интерактивно са ученицима (Thinglink, Learningapps и други).

Power Point презентацијa или PDF документ који нам достављате путем формулара треба да садржи највише десет слајдова односно страна који показују садржај изведене наставе на даљину. Презентацију можете илустровати сликама, графиконима, цитатима, примерима радова, утисцима ученика или родитеља и свим другим што сматрате да је корисно. Поред тога, можете нам доставити линк ка видео снимку који описује изведену наставу, у трајању од највише 5 минута, који сте претходно објавили на Youtube или на некој другој сличној платформи.


18. Ја сам направила видео са утисцима ученика. Да ли тај видео мора да се претходно објави на Youtube платформи а затим дода у пријаву?

Да, видео треба да буде објављен на Youtube платформи, а у пријави је потребно послати линк ка материјалу. Видео материјал не треба да буде дужи од 5 минута да бисте били сигурни да ће га жири узети у обзир. Можете доставити линкове и ка дужим видео записима и другим садржајима, који ће бити доступни публици у онлине гласању, али због великог броја пријава и ограниченог времена, жири можда неће бити у могућности да прегледа цео материјал.


19. Као пример наставе на даљину, желео бих да приложим онлине приредбу у трајању од 30 минута. Да ли је то прихватљиво?

Потребно је да Ваш пример опишете попуњавањем обрасца на сајту, као и кроз један од следећа два начина: Power Point презентацију или PDF документ дужине до 10 страна, односно слајдова, или кроз видео дужине до 5 минута, како стоји у правилима конкурса објављеним на страници jpd.rs/konkurs-magija-je-u-rukama-nastavnika.php. Уз пријаву можете приложити и линк ка дужем видео материјалу од пола сата или неком другом додатном материјалу, који ће бити доступан публици која учествује у онлине гласању и потенцијално бити коришћен као део материјала са најбољим примерима.


20. Да ли је дозвољено да наставници преко својих друштвених мрежа деле и промовишу своје пријаве и да позивају своје ученике и пријатеље да гласају за њих?

Свакако, дељење је омогућено и преко нашег сајта коришћењем дугмића за објављивање на друштвеним мрежама (Facebook, Viber, WhatsApp) испод сваке појединачне пријаве објављене на страници jpd.rs/online-nastava.