• JPD

Mesec paušalaca

Pozivamo sve paušalce u Srbiji, asocijacije preduzetnika, predstavnike relevantnih institucija i stručnu javnost da se uključe u javni dijalog, ukažu na slabosti sistema paušalnog oporezivanja - kao što su komplikovana administracija, nejasni kriterijumi za utvrđivanje poreza, nepredvidivost troškova i podložnost zloupotrebama, i predlože rešenja za unapređenje.

Prikupljeni predlozi poslužiće kao polazna osnova za definisanje preporuka za unapređenje sistema paušalnog oporezivanja koje će Udruženje za razvoj preduzetništva (URP) i NALED predstaviti Vladi i Radnoj grupi za izradu novog zakonskog okvira.

Sva polja označena sa * su obavezna.


Pogledaj predloge

Napomena: Predlozi koji sadrže neprimerene poruke neće biti objavljeni. Organizatori zadržavaju pravo da provere sadržaj i odluče o njegovom objavljivanju.