• JPD

Studijska poseta Austriji

Srpska delegacija posetila je Austriju u periodu 7-10. novembra 2021. u okviru Projekta “Javno-privatni dijalog za razvoj” koji sprovodi NALED u saradnji sa Republičkim sekretarijatom za javne politike, a podržava Američka agencija za međunarodni razvoja (USAID) na teme preduzetništva i javnih nabavki. Delegacija Srbije je bila sastavljena od predstavnika javnog sektora na centralnom nivou (Ministarstvo finansija, Poreska uprava, Ministarstvo privrede, Agencija za privredne registre, Republički sekretarijat za javne politike), kao i na lokalnom (Grad Sremska Mitrovica, Grad Leskovac) i predstavnika privatnog sektora (Udruženje ponuđača, start up Cooperation Manager, Udruženje za razvoj preduzetništva i NALED). Član delegacije bila je i Olgica Spasojević, nastavnica iz Požege i pobednica takmičenja za najbolji primer nastave na daljinu “Magija je u rukama nastavnika”.

Učesnici studijskog putovanja u Austriju su upoznati sa praksama i radom različitih institucija i organizacija koje posluju Austriji. Održani su sastanci sa predstavnicima sledećih institucija: Predstavništva Privredne komore Srbije u Austriji i srpske kompanije RNC Solutions GmbH koja posluje u Austriji, Federalnog Ministarstva pravde Austrije (Direktorata za javne nabavke), Predstavništva Nemačke privredne komore, Federalne privredne komore Austrije i njihovog start-up servisa, Austrijskog univerziteta za primenjene nauke (Tehnikum Vienna) i Bečkog inkubatora visoke tehnologije (INiTS). Predstavnici delegacije su održali i sastanak sa ambasadorom Srbije u Austriji gospodinom Nebojšom Rodićem koji ih je upoznao sa radom Ambasade i načinom života Austrijanaca i Srba u Austriji.

1. Predstavništvo Privredne komore Srbije u Austriji

Sastanak je održan sa Nadom Knežević, predstavnicom Privredne komore Srbije u Austriji i Predragom Trajkovskim, izvršnim direktorom RNC Solutions u Beču. Tema razgovora bili su uslovi za poslovanje u Austriji, od mogućnosti osnivanja firme do načina izlaska na austrijsko tržište. Nada Knežević je predstavila načine rada predstavništva Privredne komore Srbije i na  čine saradnje sa firmama iz Srbije, dok je Predrag Trajkovski predstavio rad svoje kompanije RNC Solutions GmbH je deo Roaming Networks kompanije, jedne od vodećih sistema integratora u ICT industiji u Evropi. RNC Solutions pruža profesionalne usluge konsaltinga, projektovanja, implementacije, integracije i održavanja u oblastima radio i radio-relejnih pristupnih mreža. Gospodin Trajkovski, kao neko ko je godinama radio u Austriji, Nemačkoj, širom Amerike, a odnedavno i u Velikoj Britaniji, je podelio svoja iskustva poslovanja u različitim državama ističući da je njegova kompanija registrovana u Austriji kao domaća. Takođe je istakao da sm početak poslovanja na stranom tržištu, bez obzira na njegove konstante, donosi velike izazove i pre svega mnogo učenja, prilagođavanja i razumevanja svih specifičnosti tržišta.

2. Federalno Ministarstvo pravde

Federalno ministarstvo pravde Austrije je organ uprave Savezne vlade. Političko upravljanje odeljenjem je u nadležnosti saveznog ministra pravde. Ministarka je Alma Zadić, poreklom iz BiH. Kao i svi savezni ministri, ovo je jedan od najviših organa uprave savezne vlade i član je savezne vlade.

Poslovi Federalnog ministarstva pravde su: obezbeđivanje nezavisnosti sudstva, priprema zakonodavstva iz oblasti građanskog i krivičnog prava, nadležnosti i zatvorskog sistema, organizaciona pitanja administrativne nadležnosti (sa izuzetkom stvari Saveznog fiskalnog suda), pravni poslovi javnih nabavki, i zaštita podataka i elektronska obrada podataka, kao i saradnja na međunarodnom nivou.

Delegacija Srbije je održala sastanak sa dr Mihaelom Fruhmanom, direktorom Direktorata za javne nabavke, Federalnog Ministarstva pravde Austrije.

Dr. Fruhman je upoznao učesnike da je 1994. godine Austrija donela prvi Zakon o javnim nabavkama. Trenutno se oblast javnih nabavki reguliše Zakonom o javnim nabavkama u koji su transponovane EU direktive i sa posebnih 7 zakona koji se odnose na pravne lekove. Osnvoni princip u pogledu zelenih javnih nabavki je taj da one kao takve moraju biti integrisane u sve planove javnih nabavki. 2011. godine je donet Zeleni Akcioni plan koji sadrži kriterijume dodele i specifikacije za 80 kategorija proizvoda i usluga koje naručioci preuzimaju u svoju tendersku dokumentaciju kao takve. Ovaj Akcioni Plan je postavljen tako jednostavno zbog različitih kategorija naručilaca, posebno na nivoima lokalnih samouprava koji nisu u stanju da sami razrađuju i propisuju ove kriterijume.

Sistem podnošenja ponuda je elektronski. Na E-portalu se objavljuje kompletna tenderska dokumentacija (pregovarački i evaluacioni proces nije elektronski) dok se zaključenje ugovora vrši elektronskim putem.

3. Nemačka privredna komora u Austriji

Nemačka privredna komora u Austriji (DHK) je jedna od 92 nemačke privredne komore u inostranstvu. Zastupa interese oko 1.500 kompanija članica u komercijalnim transakcijama između Austrije i Nemačke i ima sedište u Beču.

Sastanak je održan sa Thomasom Gindele, generalnim direktorom Nemačke privredne komore u Austriji koji je istakao da se nemačke investicione odluke i angažmani u jugoistočnoj Evropi često donose preko nemačkih filijala u Austriji i/ili preko nemačkih ćerki kompanija (austrijskih kompanija i brendova). Dalje, on je istakao privlačnost preduzetništva u Austriji i Nemačkoj i aktivnu ulogu nemačkih startapa u Austriji. Pored toga, Thomas Gindele dao je i kratak pregled ekonomske situacije pre i kroz COVID u Austriji i Nemačkoj.

4. Federalna austrijska privredna komora - WKO

Austrijska privredna komora (WKO) zastupa interese austrijskih kompanija i ima više od 540.000 kompanija članica. Komora je posvećena politici usmerenoj ka budućnosti koja koristi privredi, npr. poreske olakšice, smanjenje birokratije, subvencije, a kroz sveobihvatne usluge podstiče austrijsku privredu odnosno nudi brze i stručne savete o temama od zakona o radu do carinskih informacija. Predstavnik Austrijske privredne komore Mag. Guenther Schabhuettl, Šef Sektora za spoljnu trgovinu – inovacije predstavio je važnost spoljne trgovine za Austriju. Stopa izvoza je više od 50 procenata GDP-ja, a izvozi se u više od 200 država (najviše u Nemačku, SAD i Italiju). Istaknuto je da svaki drugi posao u Austriji direktno ili indirektno zavisi od izvoza. Proizvodi koji se naviše izvoze su: delovi za mašine, hemijski proizvodi, gvožđe, čelik i metal, automobili, hrana i piće, pa zatim vuna, nameštaj, materijali itd.

Nakon toga, Kambis Konhansal-Vargajah, šef Sektora za start up-ove u Austrijskoj privrednoj komori predstavio je aktivnosti u vezi ovakve vrste preduzeća. Trenutno ima više od 2600 start up-ova u Austriji koji imaju u proseku 9.6 zaposlenih odnosno ukupno preko 20.000 radnika radi u ovakvim kompanijama. Više od 80 posto start up-ova osnovanih između 2008 i 2010. i dalje postoje. Osnivači u proseku imaju 37 godina, i 70 procenata je univerzitetski obrazovano. Istaknuto je da broj ženskih preduzetnica raste, a najveći razvoj start up-ova je u oblasti IT i razvoja softvera, kao i upravljanja otpadom.

Pogledajte prezentaciju o radu WKO.

Pogledajte prezentaciju sektora za start-up WKO.

5. Univerzitet primenjenih nauka – Technikum Wien

Univerzitet Technikum Wien je osnovan 1994. godine i 2000. godine postao je prva institucija u Beču koja je dobila status univerziteta primenjenih nauka, a 2012. godine je postao član Evropske univerzitetske asocijacije (EUA) i partner FEEI – Udruženja električnih i elektronskih industrija. Ovaj univerzitet je jedini austrijski čisto tehnički univerzitet primenjenih nauka. Obrazovni program je zasnovan na čvrstoj naučnoj osnovi i takođe je orijentisan na praksu. U UAS Technikum Wien, akcenat nije stavljen samo na pružanje visokokvalitetnog tehničkog obrazovanja, već i na predmete sa fokusom na poslovni i lični razvoj. Bliske veze i saradnja sa biznisom i industrijom daju studentima i diplomcima odlične mogućnosti za karijeru. Kombinacija teorije i praktične primene je od centralnog značaja kako u istraživanju tako i u nastavi. 

Prezentaciju je održao Rafael Rasinger Amilivia, šef katedre za inovacije. On je naglasio da je vizija Univerziteta da nastava, istraživanje i inovacije zajedno čine neodvojivi ciklus iz kojeg nastaju nove ideje, poslovni modeli i rešenja koja će se uspešno etablirati na tržištu i učiniti svet boljim. Veštine koje se uče su: složeno rešavanje problema, kritičko razmišljanje, kreativnost, upravljanje ljudima, koordinacija sa drugima, emocionalna inteligencija, donošenje odluka, uslužna orijentacija, pregovaranje i kognitivna fleksibilnost. Mnoge kompanije se javljaju Univerzitetu sa molbom da studenti naprave predloge određenih inovativnih rešenja koje će kompanija koristiti u svom poslovanju. Studenti na osnovu toga izrađuju svoja rešenja i predloge i veoma često se dešava da se student nakon završetka studija zapošljavaju u kompanijama sa kojima su sarađivali.

Pogledajte prezentaciju Univerziteta primenjenih nauka.

6. Bečki inkubator visoke tehnologije - INiTS

INiTS su 2002. godine osnovali Univerzitet u Beču, Bečki univerzitet za tehnologiju i Bečka poslovna agencija sa ciljem da promovišu iskorišćavanje rezultata istraživanja i razvoja u akademskom okruženju kroz spin-off i startapove. Kao univerzitetski poslovni inkubator (UBI), INiTS je više puta priznat od strane UBI Global kao jedan od najboljih svetskih univerzitetskih inkubatora od 2013. godine i broj jedan u svetu nemačkog govornog područja.

Prezentaciju je održala Irene Fialka, generalni direktor INiTS-a. Ona je predstavila pet programa koji postoje za start up-ove i istakla da start up-ovi koji su podržani od strane INiTS-a imaju značajno višu stopu opstanka, da u proseku kreiraju više radnih mesta, imaju veći profit, veći izvozni i R&D potencijal. Predstavljeno je i par najuspešnijih start up-ova kao što su: Shpock, Lithoz, Blue Danube Robotics itd.

Pogledajte prezentaciju o radu INiTS.

Naslovna.jpg
viber_image_2021-11-17_10-17-54-534.jpg
Nemacka komora.jpg
Technikum.jpg
WKO start up.jpg
WKO.jpg
inits irene.jpg
Mihael Fruhman.jpg