• JPD

Šampioni javno-privatnog dijaloga u Srbiji

Na konferenciji „Javno-privatni dijalog za razvoj“ proglašeni su i šampioni javno-privatnog dijaloga - ljudi koji su uložili svoje vreme i veliki napor kako bi reforme bile što bolje sprovedene, oni koji su naš projekat „gurali“ napred i koji su nesebično svojim primerom pokazali kako ovaj dijalog treba da izgleda u praksi. Ti ljudi, bilo da su se našli na strani predlagača i imali obavezu da na kvalitetan način formulišu i predstave značaj svoje inicijative ili su bili na strani onih koji imaju odgovornost da te predloge na pravi način odmere, prihvate i sprovedu u delo bili su na visini zadatka i zato su istaknuti kao primer kako se kroz saradnju i međusobno uvažavanje jednostavno i efikasno može doprineti unapređenju uslova za život i rad u Srbiji.

Šampioni javno-privatnog dijaloga za unapređenje sektora poljoprivrede su, ukazujući na specifičnost organske proizvodnje i pčelarstva, kako bismo se i dalje ponosili zdravom hranom koju uzgajamo u Srbiji, uspeli da zajedničkim snagama značajno unaprede status malih proizvođača organske hrane i uključe opštine širom Srbije u akciju zaštite pčela od štetnog zaprašivanja iz vazduha:

- Jelena Milić, rukovodilac Grupe za organsku proizvodnju ispred Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

- Ivanka Čubrilo, pomoćnica načelnika Gradske uprave za privredu Grada Novog Sada

- Vlado Kovačević ispred Agro klastera Srbije i

- Rodoljub Živadinovića, predsednik Saveza pčelarskih organizacije Srbije

Na pandemiju korona virusa reagovali su spremno i pomogli nastavnicima i profesorima da održe kvalitet nastave u promenjenim uslovima izradom jedinstvene baze primera nastave na daljinu prikupljenih tokom trajanja konkursa “Magija je u rukama nastavnika”, kao i Priručnika za projektnu nastavu i nastavu na daljinu koji je preveden na čak šest jezika nacionalnih manjina. Priručnik je iskoračio i u budućnost, ukazujući na potrebu daljeg unapređenja projektne nastave, kao najboljeg načina da uhvatimo korak sa 4.0 revolucijom. Šampioni javno-privatnog dijaloga za reformu sistema obrazovanja su:

- Milan Pašić, pomoćnik ministra prosvete

- Olivera Todorović, pomoćnica direktora Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja

- Deniz Hoti, izvršni direktor Organizacije za razvoj karijere i omladinskog preduzetništva Connecting

Do uspešne reforme teško je doći bez dobre analitičke osnove, a oni su pomogli da kroz izradu sveobuhvatne studije precizno skeniramo stanje otpadnih voda u Srbiji. To je omogućilo i da idemo korak dalje i svima koji imaju zakonsku obavezu, ali i želju da pomognu očuvanju životne sredine, ponudimo Vodič za planiranje i izgradnju sistema za preradu komunalnih i industrijskih voda. Šampioni dijaloga za unapređenje upravljanje otpadnim vodama su:

- Nebojša Redžić, načelnika odeljenja Nacionalnog registra izvora zagađivanja u Agenciji za zaštitu životne sredine,

- Olivera Kikanović, inspektorku za zaštitu životne sredine u Gradu Šapcu i članica Mreže inspektora Srbije

- Srđan Gajić, predsednik Udruženja 3e

Javne nabavke jedna su od najizazovnijih oblasti kada je reč o transparentnom i efikasnom korišćenju novca poreskih obveznika za unapređenje javnih usluga. Ponuđači u postupcima nabavki dali su veliki doprinos pripremi novog zakona i uvođenju elektronske procedure javnih nabavki koja je smanjila administrativno opterećenje i za ponuđače i za naručioce, a naročito troškove učešća na tenderima. Šampion javno-privatno dijaloga za javne nabavke je

- Jasmina Marković, predsednica Udruženja „Ponuđači Srbije“.

Na početku sprovođenja projekta Javno-privatni dijalog za razvoj, sistem paušalnog oporezivanja opterećivao je i preduzetnike i poreske službenike nepotrebnim administriranjem. Uprkos početnom nepoverenju preduzetnika, razuverili su i najveće skeptike i kreirali u potpunosti automatizovanu proceduru za obračun i naplatu poreskih obaveza na koju više niko nema primedbi. Šampioni javno-privatnog dijaloga za reformu paušalnog oporezivanja su:

- Dragan Demirović, pomoćnik ministra finansija

- Dragan Agatunović, načelnik u Sektoru za kontrolu Poreske uprave

- Milivoje Jovanović, predsednik Udruženja za razvoj preduzetništva

- Sofija Popara, ispred portala paušal.rs

Tokom četiri godine trajanja projekta bili su naš oslonac u komunikaciji s organima javne uprave i pomagali civilnom društvu da bolje razume način rada institucija i proces donošenja odluka. Oni su tajni sastojak svih uspešnih reformi na kojima smo radili zajedno na čelu sa direktorkom Bojanom Tošić, i taj recept pretočili smo u Deklaraciju podrške javno-privatnom dijalogu. Šampioni javno-privatnog dijaloga ispred celokupnog javnog sektora su:

- Ninoslav Kekić, pomoćnik direktora Republičkog sekretarijata za javne politike

- Jovan Dragumilo, iz sektora za za obezbeđenje kvaliteta javnih politika

RSJP sampioni
sampioni JPD - naslovna fotka
sampioni reforme pausalnog oporezivanja
sampioni u oblasti poljoprivrede
sampioni za obrazovanje
sampioni za upravljanje otpadnim vodama
sampioni JPD - naslovna fotka.jpg