• JPD

Potpisana Deklaracija podrške javno-privatnom dijalogu

Deklaracija podrške javno-privatnom dijalogu potpisana je na završnoj konferenciji „Javno-privatni dijalog za razvoj“ od strane najmanje 50 predstavnika privatnog i javnog sektora u Srbiji, među kojima su ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Branislav Nedimović, direktorka Republičkog sekretarijata za javne politike Bojana Tošić, direktor Republičkog geodetskog zavoda Borko Drašković, predsednik Saveza pčelarskih organizacija Srbije Rodoljub Živadinović i mnogi drugi. Deklaracijom se afirimišu principi dijaloga i vrednosti koje zajednički zastupaju i javni i privatni sektor, a polazeći od toga da je javno-privatni dijalog proces razmene znanja i iskustava između građana, privrede i organizacija civilnog društva s jedne strane i institucija i organizacija javnog sektora s druge strane kroz koji se kreiraju i sprovode javne politike i propisi od značaja za širu zajednicu, jedinice lokalne samouprave, privredu, a naročito za ranjive grupe, kao i za sve građane Srbije, tako da budu prihvatljivi, optimalno balansirani i primenjivi. 

Potpisnici Deklaracije podrške javno-privatnom dijalogu podržavaju odredbe koje predviđaju da će sve zainteresovane strane blagovremeno biti uključene u proces uvođenja novih ili menjanja postojećih propisa. Institucije će uzimati u obzir sve pristigle primedbe i sugestije, propisi i dokumenta javnih politika donosiće se uz sprovođenje javne rasprave, a svi nacrti zakona biće javno dostupni za komentare na sajtu Vlade.

Deklaracija podrške javno-privatnom dijalogu izrađena je u okviru projekta „Javno-privatni dijalog za razvoj“ koji sprovodi NALED u saradnji sa Republičkim sekretarijatom za javne politike, a podržava Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID).

Preuzmite Deklaraciju o podršci javno-privatnom dijalogu.

 

Bojana Tosic deklaracija.jpg
Borko Draskovic deklaracija.jpg
Violeta deklaracija 1.jpg
Nedimovic-deklaracija.jpg