• JPD

Održan prvi okrugli sto u okviru kampanje

Da bi građani i privreda imali uvid u takse i naknade koje plaćaju, potrebno je uspostaviti jedinstveni registar neporeskih dažbina koji bi osigurao transparentnost i oslobodio korisnike suvišnih troškova, zaključak je današnjeg okruglog stola, prvog u okviru kampanje „Mesec parafiskala“. Kampanju su pokrenuli Partner Solutions, KPMG, NALED i Institut Mihajlo Pupin u okviru Projekta za reformu neporeskih prihoda koji finansira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID).

Predstavnici NALED-a i KPMG-a iskoristili su današnji događaj da predstave analizu postojećeg stanja i ponude svoja rešenja za unapređenje sistema parafiskalnih nameta, ali i da pozovu građane i privredu da na sajtovima jpd.rs i parafiskali.rs nominuju takse, naknade i druge neporeske dažbine koji ih najviše opterećuju, smatraju da su previsoke ili da se duplo plaćaju.

-Građani i privreda su izgubljeni u „šumi propisa“ te najčešće nisu upoznati sa svrhom plaćanja određene dažbine. Da problem bude veći, ni samo Ministarstvo finansija nema uvid u konačni broj taksi i naknada koje se naplaćuju. Zato predlažemo uvođenje svojevrsnog popisa parafiskala - jedinstvenog elektronskog registra kojim bi se smanjio enormno veliki broj dažbina i osigurala veća transparentnost, poručila je Milica Bisić, direktorka korporativnih poslova u KPMG. 

Prema njenim rečima, građani i privreda bi na taj način bili u obavezi da plaćaju samo one takse koje su prethodno evidentirane u registru, čime bi se i javni sektor stimulisao da učestvuje u njegovoj izradi. 

Priču o registru republičkih neporeskih nameta nastavio je Nikola Tabaković, takođe predstavnik KPMG-a, koji se postarao da prisutnima detaljnije predstavi njegovu preliminarnu verziju. Tabaković je ukazao da je samo na republičkom nivou popisano oko 1200 dažbina, i to na osnovu analize 200 zakonskih i 300 podzakonskih akata. 

Pored republičkih, učesnici panela dotakli su se i situacije na lokalu. Kako je izjavila Jelena Rančić, projektna menadžerka u NALED-u, analiza lokalnih administrativnih taksi rađena je na uzorku od 15 lokalnih samouprava, a neporeske dažbine su razvrstane u deset oblasti, kako bi se olakšalo građanima i privredi. 

Više o lokalnim neporeskim dažbinama, ali i o incijativi za uređenje parafiskalnih nameta u oblasti zaštite životne sredine, zainteresovana javnost moći će da čuje više na drugom i trećem okruglom stolu koji su zakazani za 15. i 22. jun. 

vest51.png