• JPD

Preporuke za inspektore, opštine i privredu za upravljanje otpadnim vodama

Studija stanja u oblasti upravljanja otpadnim vodama izrađena je kao deo aktivnosti u okviru projekta Javno privatni dijalog za razvoj koji sprovodi NALED u saradnji sa Udruženjem za ekologiju, edukaciju i energetiku “3e” i Mrežom inspektora, a finansira USAID.

Cilj Analize je da omogući uvid u stanje upravljanja otpadnim vodama na teritoriji Srbije, sa posebnim akcentom na otpadne vode koje nastaju kao rezultat aktivnosti privrede. Kako je česta praksa da privredni subjekti za odvođenje otpadnih voda koje generišu koriste sisteme za odvođenje komunalnih otpadnih voda iz naselja, gotovo je nemoguće specifično analizirati samo postupanje privrede kada je reč o otpadnim vodama, bez uvida u funkcionisanje sistema za odvođenje komunalnih otpadnih voda iz naselja.

Na osnovu analize, pripremljene su i preporuke za tri najznačajnija aktera u postupku upravljanja otpadnim vodama - inspektore, opštine i privredu koje se mogu preuzeti na stranici https://jpd.rs/analiza-stanja-360.php

↓Infografik_Upravljanje otpadnim vodama - Preporuke za inspektore

↓Infografik_Upravljanje otpadnim vodama - Preporuke za opštine

↓Infografik_Upravljanje otpadnim vodama - Preporuke za privredu

 
vest50.png