• JPD

Priručnik za projektnu nastavu i nastavu na daljinu preveden na šest jezika nacionalnih manjina

Priručnik za projektnu nastavu i nastavu na daljinu, izrađen u okviru projekta „Javno-privatni dijalog za razvoj“, preveden je na pet jezika nacionalnih manjina, uz podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a prevode je omogućio Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice. Priručnik je preveden na hrvatski, slovački, mađarski, rumunski, rusinski i bosanski jezik.

Priručnik za projektnu nastavu i nastavu na daljinu je jedinstven po tome što na jednom mestu sadrži opis najvažnijih alata i resursa za realizaciju projektne nastave i nastave na daljinu, a pored toga, u njemu su na jednostavan i praktičan način prikazane razlike, prednosti i nedostaci za korišćenje projektne nastave i nastave na daljinu i istaknuti su primeri dobre prakse koji će pomoći nastavnicima u povezivanju predmeta sa primerima iz svakodnevnog života i olakšati im rad na razvoju socijalnih kompetencija kod đaka. Primeri dobrih praksi su korišćeni i iz baze primera časova pristiglih za konkurs „Magija je u rukama nastavnika“ organizovanog u okviru istog Projekata za jačanje javno-privatnog dijaloga, koji podržava Američka agencija za međunardodni razvoj (USAID).

Autori Priručnika su Milan Petrović, team leader organizacije „Nauči me“ iz Niša i Deniz Hoti, izvršni direktor Organizacije za razvoj karijere i omladinskog preduzetništva „Connecting“ iz Pančeva. Stručna saradnica je Olivera Todorović, pomoćnica direktora Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.

vest48.png