• JPD

Projektna nastava kao metod podučavanja

Više od 200 nastavnika imalo je priliku da se bolje upozna sa metodama projektne nastave i nastave na daljinu, koje će im pomoći u organizaciji rada pred početak nove školske godine. U okviru vebinara „Prednosti, izazovi i razlike projektne nastave i nastave na daljinu“ po prvi put je predstavljen i Priručnik za sprovođenje nastave putem ovih savremenih metoda, a koji je sada javno dostupan na sajtu jpd.rs

Projektna nastava je inovativni metod koji služi razvoju veština kao što su su timski rad, veštine komunikacije i kritičko razmišljanje, kojima svaki učenik treba da ovlada tokom svog osnovnog i srednjeg obrazovanja, a koje propisuje i novi Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

Savetnica ministra prosvete Gordana Kosanović naglasila je da je osnaživanje digitalnih kompetencija nastavnika važan element nove Strategije razvoja obrazovanja i vaspitanja do 2027, a da su nas okolnosti izazvane kovidom-19 pokrenule da se brzo prilagodimo i unapredimo svoje kanale komunikacije i obrazovni sistem.

– U narednom periodu radićemo na prevazilaženju izazova koje nastava na daljinu nosi i rešavanju pitanja kao što su motivacija učenika, kontinuitet i organizacija rada od kuće, stres i stanje nastavnika. Ali isto tako, ova metoda pokazala je i svoje pozitivne strane, kao što su veća autonomija u radu nastavnika, inovativnost i mogućnost eksperimentisanja nastavnom praksom – rekla je Kosanović.

Olivera Todorović iz Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja pohvalila je izradu Priručnika u kome su na jednom mestu pobrojane prednosti i nedostaci za korišćenje projektne nastave i online nastave, kao i primeri dobre prakse koji će pomoći nastavnicima u povezivanju predmeta sa primerima iz svakodnevnog života i olakšati im rad na razvoju socijalnih kompetencija kod đaka.

Autori Priručnika, Milan Petrović i Deniz Hoti su na vebinaru predstavili karakteristike i razlike projektne nastave i nastave na daljinu, kao i dostupne alate i resurse za njihovu pripremu i realizaciju. 

Izradu priručnika i organizaciju vebinara sproveli su NALED, organizacija „Connecting“ iz Pančeva i organizacija „Nauči me“ iz Niša u saradnji sa Zavodom za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja (ZUOV) u okviru projekta Javno-privatni dijalog koji finansira USAID.

Preuzmite: prezentacija priručnika za projektnu nastavu i nastavu na daljinu

 

 

Projektna nastava kao metod podučavanja
Projektna nastava kao metod podučavanja
Projektna nastava kao metod podučavanja
vest41.jpg