• JPD

Propisi za preradu hrane pojednostavljeni u skladu sa preporukama Agro klastera

Agro Klaster, NALED-ov partner na projektu Javno-privatni dijalog, je kao rezultat aktivnosti na unapređenju uslova za obavljanje organske proizvodnje u sklopu Projekta, uključen u rad nekoliko vladinih radnih grupa za izradu i izmenu propisa koji se tiču organske proizvodnje.

Nakon opsežnih konsultacija u okviru radne grupe u koju su bili uključeni i predstavnici javnog i privatnog sektora, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je donelo Pravilnik o proizvodnji i prometu malih količina hrane biljnog porekla, području za obavljanje tih delatnosti, kao i isključenju, prilagođavanju ili odstupanju od zahteva higijene hrane, koji je objavljen u “Službenom glasniku RS” broj 13/20 od 14. februara 2020. godine.

Pravilnik omogućava malim poljoprivrednicima da po jednostavnim uslovima i uz minimalne troškove započnu preradu hrane.

Ovo je posebno važno za organske proizvođače kojima Pravilnik omogućava da od primarnih organskih proizvoda (voća i povrća) prave sokove, džemove i slične proizvode za tržište. Jedan od ciljeva ovog Pravilnika jeste uključivanje velikog broja malih proizvođača u legalno poslovanje, jer su mnogi od njih obavljali ove poslove u sivoj zoni.

Sama radna grupa koja je radila na donošenju pravilnika je bila sjajan primer javno-privatnog dijaloga koji je članovima Agro klastera Srbije dao priliku da kao mali proizvođači učestvuju u procesu donošenja jednog propisa koji je od vitalnog interesa za njihovo poslovanje.

Predstavnik Agro klastera je nakon svakog sastanka radne grupe podnosio izveštaj svim članovima Agro klastera, nakon čega su usaglašavani i svi naredni koraci vezani za izradu Pravilnika.

Sa druge strane i sam javni sektor, odnosno Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, je bilo u prilici da unapredi rezultate svojih regulatornih delatnosti s obzirom da je kroz strukturiran dijalog sa predstavnicima privatnog sektora imalo priliku da se upozna sa jasno iznetim, jedinstvenim i dobro obrazloženim stavovima proizvođača.

vest33.jpg