• JPD

Održani okrugli stolovi o paušalnom oporezivanju

U toku novembra i decembra održana su četiri okrugla stola širom Srbije na kojima su NALED i Ministarstvo finansija predstavili Nacrt nove uredbe o paušalnom oporezivanju i izmene koje on donosi, kao i indikativni kalkulator za računanje poreske obaveze za četiri godine unapred. Indikativni kalkulator razvio je NALED, u saradnji sa Poreskom upravom, u okviru četvorogodišnjeg Projekta javno-privatnog dijaloga za razvoj (JPD projekat) koji finansira USAID.

Nacrt uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti, čije se usvajanje očekuje u decembru, a stupanje na snagu u januaru 2020. godine je rezultat rada Radne grupe Vlade Republike Srbije koja se sastojala od 27 predstavnika javnog i privatnog sektora. Nova Uredba će za 117.000 paušalaca u Srbiji doneti automatizaciju procedura, smanjenje birokratije i veću transparentnost poslovanja u ovom poreskom režimu. U naredne tri godine poreske obaveze neće moći da im budu povećane više od 10% godišnje, a brojnim preduzetnicima biće smanjene od 10 do 30% zbog nove formule za obračun poreza, koja predviđa preciznije kriterijume za utvrđivanje visine u odnosu na postojeći model. Predviđen je i niz podsticaja kao što su smanjenje poreske osnovice tokom prve tri godine poslovanja, smanjenje osnovice za preduzetnike mlađe od 30 i starije od 55 godina (60 za profesionalne delatnosti), za porodilje, osobe sa invaliditetom i osobe kod kojih se javila duža bolest (od 10 do 15%), kao i za preduzetnike koji se bave starim zanatima (upola niža osnovica). Važna novina je i to što će automehaničari i računovođe ubuduće moći da posluju kao paušalci.

Okrugli stolovi su održani u Novom Sadu 15. novembra, u Beogradu 18. novembra, u Nišu 28. novembra. i u Kragujevcu 3. decembra. Inicijativa za reformu paušalnog oporezivanja pokrenuta je u septembru prošle godine kada je NALED zajedno sa Udruženjem za razvoj preduzetništva iz Niša, lansirao kampanju “Mesec paušalaca” u okviru JPD projekta. Tokom kampanje prikupljene su ideje i predlozi svih zainteresovanih strana, sprovedena analiza postojećeg sistema i pripremljen koncept reforme s kojim se otišlo pred resorne institucije, nakon čega je Vlada Republike Srbije formirala Radnu grupu za unapređenje sistema paušalnog oporezivanja.

 

Održani okrugli stolovi o paušalnom oporezivanju
Održani okrugli stolovi o paušalnom oporezivanju
Održani okrugli stolovi o paušalnom oporezivanju
Održani okrugli stolovi o paušalnom oporezivanju
vest27.jpg