• JPD

Partnerske organizacije na PPD projektu prošle kroz prvi set obuka

Na konkursu koji je organizovan u periodu od 4. do 18. marta 2019. godine u okviru projekta Javno-privatni dijalog za razvoj odabrane su četiri nove partnerske organizacije koje su nominovale tri nove teme:

  • 1. Monitornig javnih nabavki - Poslovno udruženje ponuđača Srbije u postupcima javnih nabavki, Kragujevac
  • 2. Obrazovanje za 4.0. revoluciju - Connecting, Pančevo
  • 3. Regulacija sistema upravljanja otpadnim vodama u cilju zaštite životne sredine - Udruženje 3E, Beograd i Mreža inspektora Srbije, Čačak.

Organizacije odabrane na konkursu su u prvim mesecima nakon izbora imale priliku da prođu kroz prvi set treninga za sticanje novih znanja i izgradnju veština u cilju jačanja kapaciteta za planiranje i zagovaranje regulatornih reformi.

Prva održana obuka “Veštine prezentacije ili Elevator Pitch” je imala za ciljeve imala unapređenje veština prenošenja informacija i efikasnog komuniciranja poruke osobama koji nisu profesionalni treneri, niti prezenteri, kao i unapređenje veština da se u kratkom vremenskom periodu kaže suština poruke ili predstavi neka konkretna ideja ili sama organizacija. Obuka se sastojala iz praktičnih primera i vežbi prenošenja najvažnije poruke u ograničenom vremenskom periodu.

Obuka “Asertivna komunikacija” je unapredila tzv. meke veštine (soft skills) učesnika, sa ciljevima da se smanji mogućnost za nastanak nesporazuma, odnosno konflikata, poveća mogućnost za brzo i konstruktivno rešavanje konflikata i poveća mogućnosti za ostvarenje ciljeva uz konstruktivnu komunikaciju i očuvanje dobrih međuljudskih odnosa. Ova obuka je važna sa stanovišta ostvarivanja dobre i kontruktivne komunikacije sa ostalim interesnim stranama. Teme obuke su bile: tri stila komunikacije – pasivni, agresivni i asertivni, osnovna asertivna prava i tehnike asertivnosti.

Predstavnici partnerskih organizacija prošli su i kroz dvodnevni trening pisanja predloga praktičnih politika koji im je omogućio da se upoznaju sa procesom kreiranja javnih politika i razviju veštine za analizu konteksta i definisanje ostvarivih ciljeva javnog zagovaranja, kao i da unaprede veštine za pisanje efektivnih predloga praktičnih politika.

Trening “Strateška orijentacija i strateško planiranje” obuhvatio je dva modula. Fokus prvog modula bio je na upoznavanju sa značajem strateškog planiranja i analizi okruženja, dok su SWOT analiza i izbor strategija (ciljevi i zadaci) bili teme drugog modula.​ Trening je imao za ciljeve da učesnicima omogući razumevanje analiza spoljašnjeg okruženja i interesnih strana, naučiti ih da analiziraju svoje snage i slabosti i da sagledaju ključne indikatore koji doprinose da se izabere određena strategija delovanja.

Seminar “Javne politike i zastupanje interesa članstva” održan je za predstavnike partnerskih organizacija od strane predstavnika Republičkog sekretarijata za javne politike i NALED-a koji su pružili informacije o sistemu i subjektima kreiranja javnih politika u Srbiji, modelima interakcije sa javnim sektorom, kao i o načinima saradnje sa javnim sektorom i veštinama za artikulaciju stavova koje će organizacija zastupati.

 

Partnerske organizacije na PPD projektu prošle kroz prvi set obuka
Partnerske organizacije na PPD projektu prošle kroz prvi set obuka
Partnerske organizacije na PPD projektu prošle kroz prvi set obuka
Partnerske organizacije na PPD projektu prošle kroz prvi set obuka
Partnerske organizacije na PPD projektu prošle kroz prvi set obuka
vest25.jpg