• JPD

Javno-privatni dijalog o organskoj proizvodnji

U petak, 14. juna od 10h u Novom Sadu Agro klaster Srbije, Serbia Organika i NALED organizovali su Otvorena vrata za proizvođače organske hrane sa relevantnim predstavnicima Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i Grada Novog Sada.

Cilj ovog skupa bio je da se ostvari neposredna komunikacija između predstavnika javnog i privatnog sektora u oblasti organske proizvodnje, da se otvoreno razgovara o administrativnim i sistemskim preprekama sa kojima se proizvođači organske hrane svakodnevno susreću na terenu, kao i da se dođe do najboljih rešenja za prevazilaženje ovih prepreka.

Ključne preporuke za poboljšanje u ovom sektoru odnose se na: uvođenje većih državnih podsticaja i novih modela podrške od strane lokalnih samouprava, bržu i jednostavniju registraciju sredstava za zaštitu bilja, rešavanje problema koji se tiču plasmana proizvoda višeg stepena prerade od strane poljoprivrednih gazdinstava, kao i povećanje vremenskog perioda zakupa poljoprivrednog zemljišta koji se koristi za organsku proizvodnju.

U vezi podsticaja, iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je najavljeno da bi Radna grupa za izmenu ovog zakona trebalo da bude formirana u toku narednih dana, a predstavnici Agro klastera i NALED-a će biti uključeni u njen rad. Izmene zakona bi trebalo da regulišu odvajanje podsticaja za organsku od podsticaja za konvencionalnu poljoprivredu, čime će se obezbediti da iznosi podsticaja u organskoj proizvodnji budu znatno veći jer neće zavisiti od iznosa koji se odobravaju konvencionalnim proizvođačima.

Po pitanju omogućavanja poljoprivrednim gazdinstvima da mogu vršiti preradu organskih proizvoda višeg stepena prerade, formirana je Radna grupa za izradu Pravilnika o proizvodnji i prodaji proizvoda biljnog porekla čiji je član Vlado Kovačević, ispred Agro klastera. U vezi za izmenama ovog Pravilnika, Vlado Kovačević je ukazao na četiri važne izmene koje će biti od značaja za proizvođače: 1) preradu će moći da vrše gazdinstva registrovana kao preduzetnici (pravna lica); 2) tražiće se uvođenje registra malih prerađivača (registar bi vodilo Ministarstvo poljoprivrede); 3) tražiće se omogućavanje organskim proizvođačima koji će vršiti preradu da mogu da angažuju druge subjekte koji će tu preradu da vrši za njih i 4) uvođenje kontrole.

Predstavnici Ministarstva poljoprivrede su takođe izvestili da je u toku i formiranje radne grupe koja će se baviti olakšavanjem postupka registracije zaštitnih sredstava za organsku proizvodnju, ali će detaljnije informacije biti dostupne na nekom od sledećih sastanaka. Do tada, NALED i Agro klaster su pozvali sve organske proizvođače da dostave nazive bolesti koje ne mogu da tretiraju sredstvima koji su na listi dozvoljenih sredstava ili listu sredstava za koje znaju da nisu registrovana, ali su im potrebna za tretiranje biljaka.

Predstavnici Agro klastera i NALED-a su, na inicijativu NALED-a, uključeni u radne grupe za izradu i izmenu propisa koji se odnose na organsku proizvodnju i to: za izradu Zakona o regulisanju poljoprivrednog tržišta, za izradu Pravilnika o proizvodnji i prodaji proizvoda biljnog porekla i za izmenu Zakona o poljoprivrednom zemljištu. U toku je formiranje Radne grupe za izmenu Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju i za izradu Pravilnika koji će se odnositi na detaljnije regulisanje postupka priznavanja registracije sredstava za zaštitu bilja na osnovu registracije koja je izvršena u nekoj drugoj zemlji, u koje će takođe biti uključeni predstavnici obe organizacije.

Stavovi koje će Agro klaster i NALED zastupati na radnim grupama, formiraće se i na osnovu stalnih kontakata i inputa koji se dobijaju od organskih proizvođača.

Inicijativa za uključivanje predstavnika Agro klastera i NALED-a u radne grupe za izradu i izmenu propisa koji se odnose na organsku proizvodnju, kao i sastanak organizovan između predstavnika Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede sa organskim proizvođačima rezultat je inicijative u okviru Projekta javno-privatni dijalog za razvoj, koji uz podršku USAID-a, sprovodi NALED u saradnji sa Republičkim sekretarijatom za javne politike.

 

Javno-privatni dijalog o organskoj proizvodnji
Javno-privatni dijalog o organskoj proizvodnji
vest24.jpg