• JPD

Mapiranje zainteresovanih strana za nove partnerske organizacije

U toku maja, održane su tri radionice “Mapiranje zainteresovanih strana” za tri nove partnerske organizacije na Projektu javno privatni dijalog i njihove reformske teme. Predstavnici koalicije ekološkog udruženja 3e iz Beograda i Mreže inspektora iz Čačka su na radionici održanoj 14. maja bliže definisali temu - unapredjenje sistema upravljanja otpadnim vodama za zaštitu životne sredine i identifikovali institucije sa kojima će zajednički raditi na ovoj temi - Ministarstvo za zaštitu životne sredine, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i Ministarstvo zdravlja, kao i lokalne samouprave.

Organizacija “Connecting” iz Pančeva izabrana je kao partnerska organizacija sa temom “Obrazovanje za 4.0 revoluciju” i na radionici održanoj 21. maja identifikovane su institucije sa kojima je neophodno ostvariti intenzivnu saradnju na Projektu - Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja i Grad Pančevo.

Predstavnici Udruženja za zaštitu ponuđača u postupcima javnih nabavki je na radionici održanoj 28. maja izdvojilo institucije - Ministarstvo finansija, Upravu za javne nabavke i Komisiju za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki kao najrelevantije za aktivnu saradnju na njihovoj reformskoj temi – monitoring javnih nabavki.

Sve radionice su realizovane u okviru Projekta javno-privatni dijalog za razvoj, koji uz podršku USAID-a, sprovodi NALED u saradnji sa Republičkim sekretarijatom za javne politike. Radionice je fasilitirala Ivona Simić. Naredni korak je formiranje tematskih radnih grupa sa predstavnicima institucija koje su identifikovane kao najrelevantnije za saradnju, kao i izrada Plana aktivnosti za svaku pojedinačnu radnu grupu.

 

Mapiranje zainteresovanih strana za nove partnerske organizacije
Mapiranje zainteresovanih strana za nove partnerske organizacije
Mapiranje zainteresovanih strana za nove partnerske organizacije
vest23.jpg