• JPD

Dijalog za unapređenje organske proizvodnje u Srbiji

Treći regionalni okrugli sto u okviru javne kampanje Agro klastera Srbije i NALED-a u saradnji sa Republičkim sekretarijatom za javne politike - Mesec organske hrane, koja je deo četvorogodišnjeg Projekta javno-privatnog dijaloga za razvoj, održan je u ponedeljak, 17. decembra u Valjevu.

Tom prilikom okupio se značajan broj poljoprivrednih proizvođača kolubarskog okruga, predstavnika struke i donosioca odluka sa regionalnog i lokalnog nivoa koji su razgovarali o prednostima i slabostima položaja organskih proizvođača u tom kraju, kao i načinima za poboljšanje njihovog položaja i uslova za obavljanje organske proizvodnje.

Na okruglom stolu govorili su Jovan Dragumilo, predstavnik Republičkog sekretarijata za javne politike, Nikola Radojičić, pomoćnik gradonačelnika Valjeva, Jelena Milić, koja je govorila ispred Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ivanka Čubrilo, ispred grada Novog Sada, predstavnik Danske ambasade u Srbiji Nenad Mitošević i predstavnik sertifikacione kuće Organic Control System Nenad Novaković. Predstavljeni su ciljevi kampanje i samog projekta, kao i dalji planovi i aktivnosti Ministarstva u cilju usklađivanja sa propisima EU, ali i dodatnog regulisanja ove oblasti putem propisivanja detaljnijih kontrola proizvođača, proširenja liste aktivnih supstanci koje mogu sadržati sredstva za zaštitu bilja, definisanja nove oblasti i to za proizvodnju organskig vina, kao i planiranja velikog broja treninga za kontrolne organizacije i inspekcije. Najavljena je i izmena Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju u korist stvaranja adekvatnijih uslova za podsticaje u organskoj proizvodnji, a takođe su i predstavljeni uspešni sistemi organske proizvodnje.

Zaključak je da organska proizvodnja u Srbiji ima veliki potencijal i šansu za razvoj, ali da su oni i dalje neiskorišćeni zbog niza administrativnih i sistemskih prepreka sa kojima se susreću proizvođači. Takođe, zaključeno je i da organska proizvodnja u Valjevu može da bude poboljšana kroz bolju edukaciju poljoprivrednika, ali i građana o značaju i dostupnosti organske hrane. Osim toga, za razvoje ove oblasti nedostaje i adekvatna podsticajna politika kako na regionalnom, tako i na lokalnom nivou.

Nakon okruglih stolova, svi zainteresovani i dalje mogu da se uključe u dijalog, i to tako što će svoje predloge dostaviti putem sajta www.jpd.rs. Predlozi koji budu imali najviše ocena imaju najveću šansu da budu deo agende države kada je u pitanju rešavanje problema sa kojima se suočavaju proizvođači organske hrane u Srbiji.

Projekat Javno-privatnog dijaloga za razvoj, u okviru kojeg je realizovana kampanja "Mesec organske hrane", finansira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), a sprovodi NALED u saradnji sa Republičkim sekretarijatom za javne politike.

 

odrzan-treci-regionalni-okrugli-sto-o-organskoj-proizvodnji
odrzan-treci-regionalni-okrugli-sto-o-organskoj-proizvodnji
odrzan-treci-regionalni-okrugli-sto-o-organskoj-proizvodnji
odrzan-treci-regionalni-okrugli-sto-o-organskoj-proizvodnji
vest16.jpg