• JPD

Dijalog za unapređenje organske proizvodnje u Srbiji

U Užicu, 12. decembra održan je drugi regionalni okrugli sto u okviru javne kampanje Mesec organske hrane, koju realizuju Agro klaster Srbije i NALED u okviru četvorogodišnjeg Projekta javno-privatnog dijaloga za razvoj.

Cilj kampanje i okruglih stolova je da se pruži prilika proizvođačima, potrošačima i njihovim asocijacijama, predstavnicima relevantnih institucija i stručnoj javnosti da ponude rešenja za unapređenje uslova za proizvodnju i plasman organske hrane u Srbiji. Skup u Užicu okupio je veliki broj poljoprivrednih proizvođača zlatiborskog okruga, predstavnike struke i donosioce odluka sa regionalnog i lokalnog nivoa koji su razgovarali o prednostima i slabostima položaja organskih proizvođača u tom kraju.

Zaključak je da organska proizvodnja i u brdskim krajevima Srbije predstavlja neiskorišćeni potencijal i šansu za razvoj, ali da nedostaje adekvatna podsticajna državna politika za ovu privrednu delatnost. Takođe, jedan od ključnih problema jeste i nedovoljna edukacija poljoprivrednog stanovništa o tome šta je organski proizvod, kako izgleda kontrolisan proces organske proizvodnje i šta čini razliku između organskog i domaćeg proizvoda seoskih domaćinstava. Jedno od važnih pitanja bilo je i kako plasirati organske proizvode u ruralnim sredinama gde veliki procenat stanovništva proizvodi hranu na selu. Učesnici diskusije usaglasili su se i da je neophodno osnivati udruživanja organskih proizvođača kako bi se podigla konkurentnost i stvorili bolji uslovi za proizvodnju i plasman u zemlji i inostranstvu.

Naredni okruli sto biće organizovan u ponedeljak 17. decembra u Valjevu. Tokom javne kampanje, svi zainteresovani mogu da dostave predloge i uključe se u dijalog putem sajta www.jpd.rs. Predlozi sa najviše ocena imaju i najviše šanse da se nađu na agendi države kada je u pitanju rešavanje problema sa kojima se suočavaju proizvođači organske hrane u Srbiji.

Projekat Javno-privatnog dijaloga za razvoj finansira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), a sprovodi NALED u saradnji sa Republičkim sekretarijatom za javne politike.

vest15.jpg