• JPD

Uspešno završen Mesec paušalaca

Tokom septembra, Meseca paušalaca, preduzetnici i njihove asocijacije, predstavnici relevantnih institucija i stručna javnost imali su priliku da ponude rešenja i da se kroz dijalog sa državnim organima uključe u oblikovanje reforme sistema paušalnog oporezivanja.

Kampanju su pokrenuli Udruženje za razvoj preduzetništva i NALED na konferenciji za novinare 31. avgusta, kada je pokrenut i portal www.jpd.rs na kojem sve zainteresovane strane mogu da predlože rešenja koja će doprineti efikasnijem oporezivanju preduzetnika.

Tokom septembra održana su četiri okrugla stola – dva u Beogradu, Nišu i Novom Sadu, na kojima su kao panelisti učestvovali predstavnici javnog sektora - Kabineta Vlade Srbije, Poreske uprave, Ministarstva finansija, Republičkog sekretarijata za javne politike, zatim predstavnici NALED-a, Udruženja za razvoj preduzetništva, portala paušal.rs, Udruženja vlasnika računovodstvenih agencija, Centra za istraživanje javnih politika, kao i predstavnici IT zajednice u Srbiji. Događajima je prisustvovalo i više od 200 predstavnika različitih grupacija preduzetnika – advokata, stomatologa, računovođa, IT stručnjaka, konsultanata i drugih samostalnih preduzetnika.

Okrugli stolovi bili su prilika da se identifikuju slabosti sistema paušalnog oporezivanja iz ugla preuzetnika i države i ponude moguća rešenja. Kao ključne nedostatke privrednici najčešće navode dugo čekanje na poreska rešenja i subjektivnu procenu inspektora pri određivanju visine poreske obaveze, dok kao rešenje predlažu automatizaciju procesa oporezivanja, povezivanje sistema Poreske uprave sa sistemima APR-a i RFZO-a, mogućnost predviđanja svih troškova prilikom registracije preduzetničke radnje i određivanje delatnosti koje potpadaju pod režim paušalnog oporezivanja prema šiframa delatnosti.

Svi problemi i predlozi, prikupljeni putem sajta www.jpd.rs, društvenih mreža i dijalogom na okruglim stolovima, biće predmet razmatranja od strane Radne grupe za unapređenje sistema paušalnog oporezivanja koja će biti formirana na nivou Vlade.

„Mesec paušalaca“ deo je četvorogodišnjeg Projekta javno-privatnog dijaloga za razvoj koji finansira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), a sprovodi NALED u saradnji sa Republičkim sekretarijatom za javne politike.

vest11.jpg