• JPD

Paušalno oporezivanje – III okrugli sto u Novom Sadu

Treći od četiri regionalna okrugla stola u okviru javne kampanje Mesec paušalaca, organizovan je u Novom Sadu, u petak, 21. septembra 2018.

Predstavnici države, nevladinog sektora, poslovnih udruženja, kao i pojedinačni preduzetnici zainteresovani za reformu paušalnog sistema oporezivanja, kroz javno-privatni dijalog, identifikovali su izazove i ponudili moguća rešenja za unapređenje sistema paušalnog oporezivanja u Srbiji.

Kao i na ranije održanim okruglim stolovima u Beogradu i Nišu,zaključak je da su ključni nedostaci paušalnog oporezivanja obimna administracija, neizvesnost u postupku odobravanja statusa obveznika paušalnog oporezivanja, prostor za veliku subjektivnost u radu poreskih inspektora pri utvrđivanju visine poreza, kao i kašnjenje poreskih rešenja.

Kampanja Mesec paušalaca je organizovana u okviru četvorogodišnjeg Projekta javno-privatni dijalog za razvoj koji finansira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), a sprovodi NALED u saradnji sa Republičkim sekretarijatom za javne politike.

Četvrti okrugli sto o unapređenju paušalnog oporezivanja biće organizovan u Beogradu, 25. septembara sa fokusom na IT industriju.

Dosadašnji predlozi za unapređenje paušalnog oporezivanja dostupni su na sajtu www.jpd.rs .

 

Paušalno oporezivanje – III okrugli sto u Novom Sadu
Paušalno oporezivanje – III okrugli sto u Novom Sadu
Paušalno oporezivanje – III okrugli sto u Novom Sadu
Paušalno oporezivanje – III okrugli sto u Novom Sadu
vest9.JPG