• JPD

Studentski Case Study Hakaton o paušalnom oporezivanju

Prezentacija tima GGWP - 1.mesto

Prezentacija tima Light Ideas - 2. mesto

Prezentacija tima Trece mesto - 3. mesto

Prezentacija tima Gazorpazorps

Prezentacija tima Didnt Street

Prezentacija tima SymorgIJA

Izmena osnovice za obračunavanje paušalnog poreza u skladu sa prosečnom zaradom u delatnosti koju preduzetnik obavlja, uz poreska oslobođenja na početku poslovanja i online servise za efikasniju komunikaciju preduzetnika i Poreske uprave – ideje su koje bi mogle da unaprede sistem oporezivanja za polovinu registrovanih preduzetnika u Srbiji – njih okvirno 110.000 od ukupno 240.000. Ovo rešenje predložio je pobednički tim u finalu studentskog takmičenja Case Study Hackathon, održanog na 16. međunarodnom simpozijumu organizacionih nauka Symorg na Zlatiboru, 7 i. 8. juna.

Studenti Fakulteta organizacionih nauka, Fakulteta političkih nauka i Fakulteta za informatiku i računarstvo Univerziteta Singidunum, okupljeni u pobednički tim „GGWP“ predložili su da se za definisanje poreza za paušalne obveznike umesto opšte prosečne zarade koristi prosečna zarada u oblasti u kojoj preduzetnik posluje, uz ponderisanje poreskih obaveza u skladu sa realnim prihodima preduzetnika nakon prve godine rada. Po formuli koju su ponudili i integrisali u izrađen softver, obezbedio bi se pravičniji sistem po kojem oni koji više zarade na tržištu, uplaćuju i veću sumu u državni budžet.

Pored ovog rešenja, studenti su predlagali i fleksibilnije plaćanje poreza u prvoj godini rada, uvođenje novih kategorija delatnosti koje ne zavise od lokacije, primenu algoritama veštačke inteligencije za automatsko određivanje visine poreskih obaveza, reinvestiranje poreza u preduzetnike kroz umanjenje poreskih obaveza ukoliko jača obim preduzetništva, primenu agilne metodologije i empirijskog usavršavanja pri određivanju značaja kriterijuma za oporezivanje, kao i potencijalno uvođenje kategorije „freelance“ radnika u sistema paušalnog oporezivanja, koji bi bili tretirani kao posebna kategorija.

Takmičenje je organizovao Fakultet organizacionih nauka u saradnji sa NALED-om, Poreskom upravom i Udruženjem za razvoj preduzetništva uz podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju, a Case Study Hackathon okupio je studente koji su u multidisciplinarnim timovima tokom 48 sati osmišljavali ideje i izradili softverska rešenja koja bi olakšala rad i preduzetnicima i državnim institucijama.

Iako poslovanje u sistemu paušala nosi dosta prednosti, najčešći problem sa kojima se preduzetnici susreću je nemogućnost da unapred planiraju koliki iznos će morati da plate na račun poreza i doprinosa, zbog nedostatka kapaciteta Poreske uprave da u kratkom roku obradi sve pojedinačne slučajeve i izda poreska rešenja, kao i kriterijuma za definisanje poreskih obaveza koji nisu precizirani i ostavljaju prostor za arbitrarnost u proceni. Pored predloga za olakšavanje rada preduzetnicima, studenti su dobro razumeli i ugao države i osvrnuli se i na zloupotrebe koje se mogu vezati za poslovanje paušalaca, poput situacija kada se poslodavci opredeljuju da umesto zapošljavanja novih radnika plaćaju usluge preduzetnicima za manju naknadu ili problema sa utvrđivanjem prometa kod paušalaca koji posluju sa kešom a nemaju fiskalne kase - rekao je Milivoje Jovanović, predsednik Udruženja za razvoj preduzetništva, organizacije ENECA i član Izvršnog odbora NALED-a.

Sveobuhvatni dijalog o unapređenju sistema paušalnog oporezivanja deo je Projekta javno-privatnog dijaloga koji NALED sprovodi u saradnji sa Republičkim sekretarijatom za javne politike i uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Studentsko takmičenje Case Study Hackathon (Zlatibor) - rešenja za bolje paušalno oporezivanje

Najbolje rešenje za bolje paušalno oporezivanje ( studentsko takmičenje Case Study Hackathon)
vest2.jpg